Ceremonia ślubna

Galerie zdjęć » Ceremonia ślubna

Jak wygląda wejście Pary Młodej do kościoła ?

Istnieją dwa tradycyjne sposoby na uroczyste wejście do kościoła.

    Sposób łaciński - wchodzicie razem do kościoła na czele małego orszaku złożonego z rodziców, rodziny i przyjaciół. Czasem wychodzi po nich kapłan, który prowadzi Was do ołtarza. Panna Młoda znajduje się po prawej stronie Pana Młodego.

    Sposób anglosaski - wchodzicie osobno. Pan Młody jest prowadzony przez matkę lub jedną z druhen i staje przed ołtarzem, gdzie czeka na swoją wybrankę. Z kolei Panna Młoda wchodzi do kościoła jako ostatnia, pod rękę prowadzi ją ojciec (lub inna ważna osoba), a w tle słychać marsz weselny.

Oczywiście sposobów wejścia do kościoła może być wiele. Na przykład w wersji amerykańskiej do kościoła wchodzi mała dziewczynka w białej sukience rzucająca płatki róż, tuż za nią idzie rząd druhen ubranych w jednakowe sukienki. Pan Młody wraz z drużbami czekają przy ołtarzu. Panna Młoda wchodzi jako ostatnia, wsparta na ramieniu swojego ojca. Przy Ołtarzu ojciec Panny Młodej całuje ją w policzek i przekazuje przyszłemu zięciowi.

Jak wygląda wejście Pary Młodej do USC ?

Wejście do Urzędu Stanu Cywilnego nie jest aż tak uroczyste jak wejście do kościoła. Wraz z rodziną i gośćmi spotykacie się w przedsionku zarezerwowanej wcześniej sali ślubnej.

Wejście do sali właściwej może obywać się na kilka sposobów:

Pracownik Urzędu Stanu Cywilnego zaprasza Was oraz gości do sali, w której odbędzie się ślub. Siadajcie naprzeciwko Urzędnika, po bokach świadkowie, a w pozostałej części sali goście weselni.

Pracownik USC zaprasza gości weselnych do sali, w której odbędzie się ślub. Na samym końcu zaprasza Was i siadacie naprzeciwko kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.

Pannę Młodą odprowadza ojciec, a Pan Młody czeka razem z gośćmi na sali.